OM OSS

Stiftelsen har ett huvudsakligt syfte att ge personer med funktionsvariation, men också framåtsträvande ungdomar, med eller utan funktionsvariation, livskraft och framtidshopp samt lämna bidrag till behövande, med psykisk eller fysisk funktionsvariation, för att skaffa en assistans/ service/ vård/ terapihund som kan hjälpa personen till livskraft och framtidshopp.

Information om GDPR (PDF)

VILLKOR

1. Att ge personer med funktionsvariation, men också framåtsträvande ungdomar, med eller utan funktionsvariation, livskraft och framtidshopp.

Personer med funktionsvariation skall t.ex. genom stipendier eller resebidrag ges möjlighet att deltaga i kurser och annan utbildning.

Ungdomar med eller utan funktionsvariation, kan ges stipendier och bidrag till ledarutbildning inom olika områden som direkt eller indirekt kan komma att ge andra ungdomar livskraft och framtidshopp.

2. Lämna bidrag till behövande, med psykisk eller fysisk funktionsvariation, för att skaffa en assistans/ service/ vård/ terapihund som kan hjälpa personen till livskraft och framtidshopp.

Här kan även lämnas bidrag till träning och utbildning av assistans/ service/ vård/ terapihund, liksom bidrag till kostnader för uppkommande veterinärtjänster.
OBS. Här gäller att den sökande vid en ekonomisk prövning skall anses vara ekonomiskt behövande.

Bidragsberättigade skall vara personer bosatta inom i första hand det område som före 1998-01-01 utgjorde Skaraborgs län. Om inte bidragsberättigade går att finna inom detta område får området utsträckas till nuvarande Västra Götalands län.

Utdelning av bidrag sker i huvudsak endast en gång om året (maj månad). Ansökan senast 31 mars.

Villkor (PDF)

ANSÖKAN

Fr.o.m. 2022-10-01 tar vi i första hand emot ansökningar digitalt med mobilt bankid.
Om du/ni inte har den möjligheten, maila kristina.wahren@outlook.com för att få ansökningsblanketten hemskickad.

Din digitala ansökan sker via en separat plattform, länk hittar du nedan.
Föreningar som jobbar med barn och ungdomar med funktionsvariation är också berättigade att söka bidrag, se separat länk.

Upplysningar kan erhållas kvällstid av: Kristina Wahrén, 072-44 98 575

Digital ansökan (privat) om bidrag/stipendium (via secure.webforum.com)

Digital ansökan (förening) om bidrag/stipendium (via secure.webforum.com)

Digital ansökan för införskaffande av assistans/ service/ vård/ terapihund. Veterinärkostnader etc (via secure.webforum.com)