OM OSS

Stiftelsen har ett huvudsakligt syfte att ge personer med funktionsvariation, men också framåtsträvande ungdomar, med eller utan funktionsvariation, livskraft och framtidshopp samt lämna bidrag till behövande, med psykisk eller fysisk funktionsvariation, för att skaffa en assistans/ service/ vård/ terapihund som kan hjälpa personen till livskraft och framtidshopp.

Information om GDPR (PDF)

VEM/VILKA ÄR BERÄTTIGADE ATT SÖKA BIDRAG?

1. Stipendier och resebidrag kan sökas av personer med funktionsvariation (fysisk eller psykisk) som önskar uppnå livskraft och framtidshopp genom deltagande i kurser och utbildningar.

2. Ungdomar (under 30 år) med eller utan funktionsvariation kan även söka stipendier och bidrag för ledarutbildning inom olika områden som direkt eller indirekt kan inspirera andra ungdomar till att uppnå livskraft och framtidshopp.

3. Bidrag kan ges till behövande personer med psykisk eller fysisk funktionsvariation för att hjälpa dem att skaffa en assistanshund, servicehund eller terapihund som kan ge dem livskraft och framtidshopp. Det kan även beviljas bidrag för träning och utbildning av assistanshundar, servicehundar eller terapihundar, samt bidrag för veterinärkostnader som uppstår i samband med detta. För att få bidrag till hund behöver den sökande vara ekonomiskt behövande.

De som är berättigade att söka bidrag ska vara bosatta främst inom det område som tidigare utgjorde Skaraborgs län före den 1 januari 1998. Om inga berättigade sökande kan hittas inom detta område kan området utvidgas till att inkludera nuvarande Västra Götalands län.

Bidrag delas ut en gång om året huvudsakligen i maj månad.

Ansökningar ska vara inlämnade senast den 31 mars.

ANSÖKAN

Ansökan sker via en separat plattform, länkar hittar du nedan. Om du inte kan identifiera dig med Mobilt BankID kan du låta någon närstående söka åt dig.

Privatperson:
Klicka här för att göra en digital ansökan om bidrag/stipendium.

Privatperson, hund:
Klicka här för att göra en digital ansökan av assistans/ service/ vård/ terapihund.

Förening:
Kicka här för att göra en digital ansökan om bidrag.